Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trữ trách nhiệm

Những thông tin được đăng tải trên website này được viết bởi những người có kinh nghiệm trong ngành và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình cho là đúng đắn.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhacaiuytinpro.top không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng website này.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo những thông tin trên website được lấy từ nguồn đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, Nhacaiuytinpro không chịu trách nhiệm với mọi sai sót hay hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi cùng những đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hay thành viên, đại lý, nhân viên của nhacaiuytinpro sẽ không chịu trách nhiệm với mọi cá nhân nào có quyết định hoặc hafh động thực hiện dựa theo những thông tin trên trang web này.

Một số đường dẫn trên trang web này lên kết với các web khác do bên thứ ba quản lý, không thuộc vào quyền kiểm soát của chúng tôi. Nhacaiuytinpro không đưa ra phát biểu nào liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào khác của những thông tin được đăng tải lên trang web đó.